ไบ


1

คนที่ชอบทั้งผู้หญิงและชาย

กูไม่รู้เซิร์ทกูเกิ้ลดูสลัดดด


เสนอนิยามใหม่

ไบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง