นิยามที่ดีที่สุด
ไบ

คนที่ชอบทั้งผู้หญิงและชาย


กูไม่รู้เซิร์ทกูเกิ้ลดูสลัดดด