บ๊ะ


1

สุดยอดเหี้ยๆ!! เชี่ย!แม่งแจ่งชิบหายย

"มึงไม่เข้าใจหรอก" บ๊ะ!


เสนอนิยามใหม่

บ๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง