นิยามที่ดีที่สุด
บ๊ะ

สุดยอดเหี้ยๆ!! เชี่ย!แม่งแจ่งชิบหายย


"มึงไม่เข้าใจหรอก" บ๊ะ!