โบ๊ะ


1

ใช้ในยามตกใจ หัวเราะ

เช่น โบ๊ะป่อมึงอ่า


เสนอนิยามใหม่

โบ๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง