นิยามที่ดีที่สุด
โบ๊ะ

ใช้ในยามตกใจ หัวเราะ


เช่น โบ๊ะป่อมึงอ่า