บิ๊ก


1

หรรมเล็ก

หรรมเล็ก แต่หัวใหญ่ ไข่สั้น


เสนอนิยามใหม่

บิ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง