นิยามที่ดีที่สุด
บิ๊ก

หรรมเล็ก


หรรมเล็ก แต่หัวใหญ่ ไข่สั้น