นิยามที่ดีที่สุด
โบกคว่ำ

คือการโบกจนคว่ำ


เอาบีกเกอร์ไปล้างสิอิตังค์ เดี๋ยวกุโบกคว่ำ

โบกคว่ำ

ใช้ด่าถ้ามีเด็กกระโปกที่ไหนมากวนตีน


พี่ไปเล่นเป่ากบกันป่าว อิอิ หนุกนะๆๆๆๆ
หนุกพ่อง เดี๋ยวกูโบกคว่ำ