นิยามที่ดีที่สุด
ใบ้

Silences Wayz


ผม ผม ผม ผม ผม จะหมดหัวแล้ว โทดๆ