บู่


1

เป็นกลุ่มอาการของพวกหน้าเหียกและเสียงเหมือนควายออกลูก

ไอ้พุดเสียงบู่ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

บู่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง