บี๋


1

คนที่หน้าตาเเย่มาก

ผู้ชายคนนั้นบี๋จัง


0

ผู้หญิงที่ส่วนมากจะตูดใหญ่กว่านม อารมร์มักแปรปวน เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย

เหมื่อนคนบ้า

ไม่น่าเกิดมาเลยย

น่าส่งสาร ไปไหนต้องแบกตูด เพราะมันหนักกว่านม

น่าสงสาร


เสนอนิยามใหม่

บี๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง