นิยามที่ดีที่สุด
บี๋

คนที่หน้าตาเเย่มาก


ผู้ชายคนนั้นบี๋จัง

บี๋

ผู้หญิงที่ส่วนมากจะตูดใหญ่กว่านม อารมร์มักแปรปวน เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย

เหมื่อนคนบ้า

ไม่น่าเกิดมาเลยย

น่าส่งสาร ไปไหนต้องแบกตูด เพราะมันหนักกว่านม


น่าสงสาร