นิยามที่ดีที่สุด
บักเผ

นิยมใช้ในเพื่อนสนิท อาจจะ หมายถึง ไอบ้า ไอเหี้ย เอ้ย!!! ประมาณนี้


A : ปลาอะไร 2 ตัว 20
B : ปลาทู
A : ผิด ปลาตัวละ 10
B : ถถถถถ บักเผ!!!