บักเผ


1

นิยมใช้ในเพื่อนสนิท อาจจะ หมายถึง ไอบ้า ไอเหี้ย เอ้ย!!! ประมาณนี้

A : ปลาอะไร 2 ตัว 20
B : ปลาทู
A : ผิด ปลาตัวละ 10
B : ถถถถถ บักเผ!!!


เสนอนิยามใหม่

บักเผ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง