นิยามที่ดีที่สุด
บักเล็ก

ยอมให้ด่าพ่อ-ด่าแม่ หรือ ด่าได้ทั้งโคตร เพื่อหลีกเลี่ยงคำๆนี้


มึงด่าไรกูก็ได้ อย่าด่าว่า บักเล็ก

บักเล็ก

เป็นอะไรที่เลวมาก ใช้เรียกแทนคำด่า ต่างๆนาๆในโลกนี้


มึงด่าไรกูก็ได้ อย่าด่าว่า บักเล็ก