บักเล็ก


1

เป็นอะไรที่เลวมาก ใช้เรียกแทนคำด่า ต่างๆนาๆในโลกนี้

มึงด่าไรกูก็ได้ อย่าด่าว่า บักเล็ก


1

ยอมให้ด่าพ่อ-ด่าแม่ หรือ ด่าได้ทั้งโคตร เพื่อหลีกเลี่ยงคำๆนี้

มึงด่าไรกูก็ได้ อย่าด่าว่า บักเล็ก


เสนอนิยามใหม่

บักเล็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง