นิยามที่ดีที่สุด
บักภาคสู

ต้นกำเนิดมาจากภาษาอีสาน ทางจังหวัดขอนแก่น โดยมีความหมายแตกต่างการไปในแต่ละถิ่น แต่โฌดยมากมักมีความหมายว่า "พวกอับปรีย์" กลุ่มผู้ใช้ที่ยังใช้อยู่คือกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไป


-เวียกบ่งาน การ่สร้าง แดกอยู่แต่เหล้า ซุ่มภาคสู แปล "งานการไม่ทำ กินแต่เหล้า ไอ้พวกอับปรีย์"

บักภาคสู

คนประเภทเกินความเยียวยาหรือไม่รู้จะหาอะไรมาด่าจนต้องเรียกว่า"พวกภาคสู"


ทำอะไรก็ไม่เคยคิดเลย..ฮึ่ย..พวกภาคสู