นิยามที่ดีที่สุด
บิการัด ปิ๊กาโร๊ด

คำคำนี้มาจากชื่อเพลง colos my love เป็นคำที่ไช่หลอกด่ากัน ในทางอ้อม


ไอบิ๊การัดปิ๊กาโร๊ด ระวังจะโดน บ๊วบ

ช่วยไห้คะแนนผมด้วยนะคับ วันหลังหาคำ ไหม่ๆๆมาฟาก