บิการัด ปิ๊กาโร๊ด


3

คำคำนี้มาจากชื่อเพลง colos my love เป็นคำที่ไช่หลอกด่ากัน ในทางอ้อม

ไอบิ๊การัดปิ๊กาโร๊ด ระวังจะโดน บ๊วบ

ช่วยไห้คะแนนผมด้วยนะคับ วันหลังหาคำ ไหม่ๆๆมาฟาก


เสนอนิยามใหม่

บิการัด ปิ๊กาโร๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง