นิยามที่ดีที่สุด
แขกดอย

กินฟรี ชักดาบ


เขาชอบกินฟรีและชอบชักดาบไม่จ่ายเงิน

แขกดอย

ผวนดิ...ได้เป็น คอยแดก


คุณแขกดอยคนนี้จะรับอะไรจากสาวน้อยซึนเดเระดีค่ะ? :]