ขี้เกียด


4

พวกyouไม่likeก้อแสดงว่าพวกyouขี้เกียดไง...ฟวยเอ๊ย~~!!!55

ฟวยอยฟาย


เสนอนิยามใหม่

ขี้เกียด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง