นิยามที่ดีที่สุด
ขี้เกียด

พวกyouไม่likeก้อแสดงว่าพวกyouขี้เกียดไง...ฟวยเอ๊ย~~!!!55


ฟวยอยฟาย