ไข่คน


2

ไข่ที่มันดำที่สุดใน3โลกเลย

ไข่คนพ่องมืงสิไอสาสาสแม่มืงสิไอชบงหายวายวอดควยพ่องแม่ปุ่ย่าตายายาทวดพ่องมืงสิไอห่าไอหน้าคางคก


1

เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Scrambled Egg"

เรามากินไข่คนกันเถอะ


เสนอนิยามใหม่

ไข่คน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง