นิยามที่ดีที่สุด
ไข่คน

ไข่ที่มันดำที่สุดใน3โลกเลย


ไข่คนพ่องมืงสิไอสาสาสแม่มืงสิไอชบงหายวายวอดควยพ่องแม่ปุ่ย่าตายายาทวดพ่องมืงสิไอห่าไอหน้าคางคก

ไข่คน

เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Scrambled Egg"


เรามากินไข่คนกันเถอะ