แข่งใหม่เอฟซี


1

สโมสรฟุตบอลหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย

โหย โกงว่ะ เสมออะ ไม่ได้ๆ แข่งใหม่ๆ


เสนอนิยามใหม่

แข่งใหม่เอฟซี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง