นิยามที่ดีที่สุด
แข่งใหม่เอฟซี

สโมสรฟุตบอลหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย


โหย โกงว่ะ เสมออะ ไม่ได้ๆ แข่งใหม่ๆ