ขค


3

ขค ย่อมากจากคำว่า ข้อความ
ขี้เกียจพิมพ์เยอะเลยพิมพ์แค่ย่อๆว่า ขค
มีเหตุผลนะ ขค=ข้อความ

เมื่อคืนส่งขค.ไปก้อไม่ตอบกลับ


เสนอนิยามใหม่

ขค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง