นิยามที่ดีที่สุด
ขค

ขค ย่อมากจากคำว่า ข้อความ
ขี้เกียจพิมพ์เยอะเลยพิมพ์แค่ย่อๆว่า ขค
มีเหตุผลนะ ขค=ข้อความ


เมื่อคืนส่งขค.ไปก้อไม่ตอบกลับ