นิยามที่ดีที่สุด
ขี้กะเดียด

ขี้เกรียจ


วันนี้กูขี้เกรียจไปเที่ยวว่ะ