ขี้กะเดียด


0

ขี้เกรียจ

วันนี้กูขี้เกรียจไปเที่ยวว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ขี้กะเดียด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง