นิยามที่ดีที่สุด
ขก

ขี้กาก


เห้ยมึงรู็ไหมว่ามีขกขึ้นนะ

ขก

ขก ย่อมาจากคำว่า ขี้เกียจ
มักใช้ในกรณีที่ขี้เกียจพิมพ์ หรือเร่งรีบ
อาจจะเติมจุดข้างหลังด้วย เวลาพิมพ์เป็นประโยคติดกัน


A : มึงอาบน้ำยัง
B : ยัง
A : ไปอาบเลยมึง
B : เดี๋ยวค่อยอาบ ตอนนี้ขก.