ขุ


2

เป็นคำด่าชนิดหนึง ซึ่งแปลว่า"ควย"
ชื่อเต็ม ขุขวด

พี่เฉโปร
โปรขุ


เสนอนิยามใหม่

ขุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง