ไก่อ่อน


2

เด็กน้อย

ไอนี่ไก่อ่อนหว่ะ


1

ไก่ที่ไม่แข็ง หรือไก่นิ่ม

เฮ๊ย ไก่ชิ้นนี้มันอ่อนหว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ไก่อ่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง