นิยามที่ดีที่สุด
ไก่อ่อน

เด็กน้อย


ไอนี่ไก่อ่อนหว่ะ

ไก่อ่อน

ไก่ที่ไม่แข็ง หรือไก่นิ่ม


เฮ๊ย ไก่ชิ้นนี้มันอ่อนหว่ะ