ขี้-


1

อุปสรรค แปลว่า มีนิสัยชอบ
คล้าย ชอบ-

ขี้เงี่ยนจังวะมึง


เสนอนิยามใหม่

ขี้-
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง