นิยามที่ดีที่สุด
ขี้-

อุปสรรค แปลว่า มีนิสัยชอบ
คล้าย ชอบ-


ขี้เงี่ยนจังวะมึง