นิยามที่ดีที่สุด
เข้

(คำอุทานบอกอาการ) เข้!!!! แปลว่า เสียงทีเปล่งออกมาด้วยความตกใจ อัศจรรย์ใจ ครับ


เข้!!! พริตตี้เด็ดมาก
เข้!!! หมาบินได้