นิยามที่ดีที่สุด
ก้อย

เป็นชื่อของคนคนนึงที่มีความสวยงาม และน่ารักดั่งนางฟ้าจุติมาเกิด หรือเป็นนิ้วที่แสดงถึงความเล็ก


นิ้วบนมือมึงไง

ก้อย

อาหาร


ก้อยอร่อยจัง