ก้อย


7

เป็นชื่อของคนคนนึงที่มีความสวยงาม และน่ารักดั่งนางฟ้าจุติมาเกิด หรือเป็นนิ้วที่แสดงถึงความเล็ก

นิ้วบนมือมึงไง


-1

อาหาร

ก้อยอร่อยจัง


เสนอนิยามใหม่

ก้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง