กาอิน


1

มักเน่ของ BEG

กาอิน


เสนอนิยามใหม่

กาอิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง