นิยามที่ดีที่สุด
ก๊อตจิ

มาสคอตของ ปตท.


เห็นก๊อตจิไหมสัส

ก๊อตจิ

ตัวเหี้ย อ้วน ตุ๊ด จันรัย เอาคนอื่น


คิก๊อตจวย