ก๊อตจิ


4

มาสคอตของ ปตท.

เห็นก๊อตจิไหมสัส


-2

ตัวเหี้ย อ้วน ตุ๊ด จันรัย เอาคนอื่น

คิก๊อตจวย


เสนอนิยามใหม่

ก๊อตจิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง