นิยามที่ดีที่สุด
ก้อง

คนที่หน้าตาดีมากถึงมากที่สุด และฉลาดด้วยมันสมองถึงไอคิว180


เห้ยๆแกรดูพี่ก้องสิ ชั้นแอบชอบมานานแล้ว

ก้อง

ไม่รู้


กูไม่รู้

ก้อง

ศาสตร์ดาจารย์ปุ๊ดปุ๊ด


คนนั้นคือก้อง