นิยามที่ดีที่สุด
กีฬาสี

สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ


ชนะกีฬาสีแล้วได้แค่ขนมบี๊บเนี่ยนะ
แล้วเราจะซ้อม........เพื่อ?