เกาหีล


28

เกาหลี - มักใช้โดยคนที่ไม่ชอบ "ติ่ง" เกาหลี

อยากกินเนื้อย่างเกาหีลจริง


-5

คล้ายๆอาการคันบนหนังศรีษะ

คันก็ต้องเกาสิ พ่องตายไอ้สัส


-7

อะไร

เกาเหลา


เสนอนิยามใหม่

เกาหีล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง