นิยามที่ดีที่สุด
เกาหีล

เกาหลี - มักใช้โดยคนที่ไม่ชอบ "ติ่ง" เกาหลี


อยากกินเนื้อย่างเกาหีลจริง