กำหนัด


1

คือคำว่า เงี่ยน

เชี่ยยย ยย ยย กูกำหนัดดด วะะะ แสรดดด ด*0 * ถุ้ย


เสนอนิยามใหม่

กำหนัด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง