นิยามที่ดีที่สุด
กำหนัด

คือคำว่า เงี่ยน


เชี่ยยย ยย ยย กูกำหนัดดด วะะะ แสรดดด ด*0 * ถุ้ย