นิยามที่ดีที่สุด
เกาะสุมาตรา

เกาะสุมาตรา มีตำนานเล่าขานกันมาว่า....แต่เดิมสมัยก่อนประวัติศาตร์ มีมนุษย์ยุคหิน ชื่อ สุมิตรา ขนาดของมนุษย์ยุคหิน สูง 5เมตร น้ำหนัก 700 กิโลเมตร โดยประมาณ วันหนึ่งมนุษย์หินนี้โมโห เนื่องจาก เต่าดึกดำบรรพ์มากัด หัวแม้เท้าของเขา เขาจึง ทำลายเต่าตัวนั้นด้วยการ ตะโกนเสียงดังลั่น โดยเสียงนั้นมี ความดังถึง100000 เดซิเบล เต่าตัวนั้นล้มตาย แผ่นดินแตกออก เป็นสองฟาก จึงกลายเป็นเกาะ สมุมาตรา นับตั้งแต่นั้นมา.......


เกาะนี้ได้ถูกตั้งชื่อมาแต่เดิมว่า เกาะสุมิตรา แต่ ผู้คนเรียนกเพี้ยนมาจนถึงปัจจุบันว่า เกาะสุมาตรา