กะสี


1

ก็ไม่รู้ไงถึงได้ถาม

กะสีแปลว่าอะไร ตอบ ?


เสนอนิยามใหม่

กะสี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง