นิยามที่ดีที่สุด
กะสี

ก็ไม่รู้ไงถึงได้ถาม


กะสีแปลว่าอะไร ตอบ ?