นิยามที่ดีที่สุด
กสยฟพทสตจ

เกือบสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ๊อบ บัญญัติโดย AdmOd


เมื่อเช้า @cherryjaja เรียกเราว่า "กสยฟพทสตจ"

กสยฟพทสตจ

เกือบสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์


@khajochi คือกสยฟพทสตจ

กสยฟพทสตจ

ไรวะ


กูงง

กสยฟพทสตจ

ไก่สับยัดฟางพันธุ์เทียนต้าจู้


ดึกๆไปนั่งร้านอาหารจีนสั่ง "กสยฟพทสตจ"

กสยฟพทสตจ

ไะีถคึี
ดีะ้่เฌัะพ้
ะ่ิ่่ั้
ำ้ะ
ะ้ึด่เมา่
ะีัะีัั
ำเึร้พีืม๔


ฟพัรีุาม
พ้ค่ก/.$>*
@€©±ำฑุ้่
เาส้ดิง
กดเั่ททสาะั
แพ่ท ่ส