กสยฟพทสตจ


116

เกือบสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ๊อบ บัญญัติโดย AdmOd

เมื่อเช้า @cherryjaja เรียกเราว่า "กสยฟพทสตจ"


5

เกือบสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์

@khajochi คือกสยฟพทสตจ


1

ไรวะ

กูงง


0

ไก่สับยัดฟางพันธุ์เทียนต้าจู้

ดึกๆไปนั่งร้านอาหารจีนสั่ง "กสยฟพทสตจ"


-1

ไะีถคึี
ดีะ้่เฌัะพ้
ะ่ิ่่ั้
ำ้ะ
ะ้ึด่เมา่
ะีัะีัั
ำเึร้พีืม๔

ฟพัรีุาม
พ้ค่ก/.$>*
@€©±ำฑุ้่
เาส้ดิง
กดเั่ททสาะั
แพ่ท ่ส


-47

กูเสือกเย็ดแฟนเพื่อนทิ่มสุดตีนจ้ะ

แล้วตอนเย็น "กสยฟพทสตจ"


เสนอนิยามใหม่

กสยฟพทสตจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง