นิยามที่ดีที่สุด
กห

แปลว่า กลางหาย มาจาก League of Legends


XXXX : กห
HHH : คือเหี้ยไรวะ
VVV : เกาเหหรอ
XXXX : เห หน้าง กลางหาย ฟาย