กห


8

แปลว่า กลางหาย มาจาก League of Legends

XXXX : กห
HHH : คือเหี้ยไรวะ
VVV : เกาเหหรอ
XXXX : เห หน้าง กลางหาย ฟาย


เสนอนิยามใหม่

กห
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง