นิยามที่ดีที่สุด
ไก่หลับไป

การที่ไก่มันนอน


A: เฮ้ย ไก่เป็นไรวะทำไมมันนิ่งๆ
B: อ๋อ ไก่หลับไป

ไก่หลับไป

หมายถึง การที่เราฆ่าศัตรูในเกมได้แ้ล้วมันก็ตายไปอย่าง กากๆ


ไก่หลับไป !!!

ไก่หลับไป

คนกากตาย


พวกเกมที่ต่อสู้โดยการยิงปืนแล้วเรายิงฟ่ายตรงข้ามตายง่ายง่ายเค้าเรียกว่าไก่ส่วนคำว่าหลับไปคือตาย