กาฬสิน


1

= กาฬสินธุ์ [ธ ธง-สระุอุ-การันต์] = จังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉายา ► เมืองน้ำดำ)
(สับสนกับคำว่า กระปุกออมสิน , ทรัพย์สิน)
[สินธุ์ หมายถึง ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้ำ, น้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, เช่น เหาะข้ามสินธุ์ไปยังขุนยุคุนธร (CREDIT: เรื่อง สมบัติอัมรินทร์ ในวชิรญาณรายเดือน เล่ม ๑๑) ใช้ว่า สินธุ หรือ สินธู ก็มี.]
[สิน หมายถึง เงิน, ทรัพย์, เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทรัพย์ เป็น ทรัพย์สิน หรือ สินทรัพย์.]

090186♥♥♥♥ ชื่อต้น ยุ18 จ.กาฬสิน คุยได้น่ะคัฟ ไม่เคยหยิ่ง [By Gay Thailand]


เสนอนิยามใหม่

กาฬสิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง