ขี้เกลื้อน


1

กากนั่นเอง

โถไอ้ขี้เกลื้อน วิ่นนิ่งมั้ยล่ะ


เสนอนิยามใหม่

ขี้เกลื้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง