นิยามที่ดีที่สุด
ขี้เกลื้อน

กากนั่นเอง


โถไอ้ขี้เกลื้อน วิ่นนิ่งมั้ยล่ะ