ขำขำนะ


6

เป็นคำลงท้ายประโยค บทความ หรือความคิดเห็น เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขกัด

ก: พ่อเราไปวัดมา
ข: พ่อมืงตายเหรอ!!??? #ขำขำนะ
ก: ขำพ่องสิ


2

แอบด่าไปก่อนเพื่อความสะใจ

...


1

ะ่พุ่ิพุเพิำ้ภถุภเีึ้ึุำ้ถำกะ ิ้เห อแ ำไพ ฟผไก

กหดฟหดอแอกดฟหกดฟหกดฟอผผดหฟเฟหดฟหกดฟหกดฟกหดก


เสนอนิยามใหม่

ขำขำนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง