นิยามที่ดีที่สุด
ขำขำนะ

เป็นคำลงท้ายประโยค บทความ หรือความคิดเห็น เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขกัด


ก: พ่อเราไปวัดมา
ข: พ่อมืงตายเหรอ!!??? #ขำขำนะ
ก: ขำพ่องสิ

ขำขำนะ

แอบด่าไปก่อนเพื่อความสะใจ


...

ขำขำนะ

ะ่พุ่ิพุเพิำ้ภถุภเีึ้ึุำ้ถำกะ ิ้เห อแ ำไพ ฟผไก


กหดฟหดอแอกดฟหกดฟหกดฟอผผดหฟเฟหดฟหกดฟหกดฟกหดก