ขง


1

ขี้เงี่ยน

ขงจังครับ ทำไงดี


เสนอนิยามใหม่

ขง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง