เข้าจั๊ย


0

แปลว่า เข้าใจมั้ย แต่พูดเร็วๆ

ตั้งใจเรียนนะลูก เข้าจั๊ย


0

เข้าใจ

ออกเสียงสูงให้ดูมีอะไร


เสนอนิยามใหม่

เข้าจั๊ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง