นิยามที่ดีที่สุด
เข้าจั๊ย

เข้าใจ


ออกเสียงสูงให้ดูมีอะไร

เข้าจั๊ย

แปลว่า เข้าใจมั้ย แต่พูดเร็วๆ


ตั้งใจเรียนนะลูก เข้าจั๊ย