ไข่จำนง


4

ความสวย , ความใหญ่ , เบอเริ่ม

ผู้หญิงคนนั้นไข่จำนงจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ไข่จำนง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง