นิยามที่ดีที่สุด
เด็กดำ

กัมจง ไค จงอิน ผัวอีศรี
ถ้าจะด่าเพื่อนก็


ทำไมมึงไคจัง