เด็กดำ


1

กัมจง ไค จงอิน ผัวอีศรี
ถ้าจะด่าเพื่อนก็

ทำไมมึงไคจัง


เสนอนิยามใหม่

เด็กดำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง