ดกทง


2

ดอกทอง

อีดกทง!!! อีหน้าส้งตึง!!!


เสนอนิยามใหม่

ดกทง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง