เด็กเปรด


1

เด็กเหี้ย ปัญญาอ่ออนนน

เห้ยเด็กเหี้ยนี้ ขโมยดิลโด้กูไออีกเเล้ว


เสนอนิยามใหม่

เด็กเปรด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง