นิยามที่ดีที่สุด
แดกแมร่ง

เป็นการกินแบบรวดเร็ว และชับไว( เป็นการกินที่พูดคำไม่สุขภาพ แดกแม่รง)


a เห้ยขนมใครหว่า
b กูแดกแมร่ง