แดกแมร่ง


1

เป็นการกินแบบรวดเร็ว และชับไว( เป็นการกินที่พูดคำไม่สุขภาพ แดกแม่รง)

a เห้ยขนมใครหว่า
b กูแดกแมร่ง


เสนอนิยามใหม่

แดกแมร่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง