นิยามที่ดีที่สุด
เด็กเวร

เป็นคำด่าประเภทหนึ่ง มีไว้ใช้ด่าเด็กร้านเกม อาจเพิ่มแปลงคำด้วยคำหยาบอื่นๆหลังคำว่าเด็กได้ เช่น เด็กเหี้ย


เด็กเวรพวกนี้แม่งเล่นแต่PB