เด็กเวร


1

เป็นคำด่าประเภทหนึ่ง มีไว้ใช้ด่าเด็กร้านเกม อาจเพิ่มแปลงคำด้วยคำหยาบอื่นๆหลังคำว่าเด็กได้ เช่น เด็กเหี้ย

เด็กเวรพวกนี้แม่งเล่นแต่PB


เสนอนิยามใหม่

เด็กเวร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง