นิยามที่ดีที่สุด
เด็กเหี้ย

เด็กนิสัยไม่ดีชอบหาเรื่อง


เช่น ไอ้เชน4/1ปร.เด็กเหี้ย