นิยามที่ดีที่สุด
เด็กเอ๋ยเด็กแม้ว

เพลงที่แต่งขึ้นในสมัย "ทักษิณ ชินวัตร" เป็นนายกรัฐมนตรี


เด็กเอ๋ยเด็กแม้ว ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)
1 นับถือ "ชินวัตร"
2 รักษาความเลวมั่น
3 เชื่อโคตรเหง้าพจมาน
4 วาจานั้นต้องสร้างความร้าวฉาน
5 ยึดมั่นข้างพวกตู
6 ต้องเจ้าชู้อันธพาล
7 ต้องอิจฉาเข้าสันดาน ต้องมานะบากบั่นข่มขู่คนค้าน
8 รู้จักโกงสะบัด
9 ด่าไอ้สัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักการเมืองล้างผลาญ ให้เหมาะแก่กาลสมัยชาติทักษิณา
10 ทำตนให้ไร้ประโยชน์ ล้อบาปบุญคุณโทษ เร่งขายชาติศาสนา
เด็กสมัยชาติทักษิณา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยล่มจม