เด็กหนังไข่


4

เป็นเด็กที่แสดงอาการ เกรียน หรือ สะเหร่อ ขึ้นมาต่อหน้า ประชาชน คล้ายๆกับการกระทำที่ กาก

เฮ้ย นี่แกเล่นมุขอะไรของแก วะ ไม่เห็นฮาเลยวะ แกนี่มัน "เด็กหนังไข่" นี่หว่า


เสนอนิยามใหม่

เด็กหนังไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง