เด็กหน่อง


1

เด็กที่ห้าวแต่เก่งแต้ปาก
เล่นพักเล่นพวก

พีมารค์เด็กหน่อง
น้องฟูเด็กหน่อง


เสนอนิยามใหม่

เด็กหน่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง